Menedžmenta projekts

 

Mēs esam pabeiguši 141 projektu

Mēs nodarbinām 19 inženierus

Saņēmuši 24 sertifikātus

Ko jūs domājāt, pirms sākt būvēt?

Pareizi – kam uzticēt būvniecības procesa vadību!

Mēs:

skaidri definējam projekta mērķus

mēs saskaņojam pasūtītāja un darbuzņēmēja vajadzības

izveidojam projektu vadības komandas

mēs koordinējam visu darbu

pārstājam un aizsargājam klienta intereses